20200918_160127-scaled.jpg

2 дахь шатны эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна

Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журмын дагуу…

Хяналт шалгалт зохион байгуулж байна.

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс,…

1577417664205.jpeg

Мөсөн хотхон байгуулав

Онцгой байдлын газрын алба хаагчид байгууллагын хашаанд шинэ оноо угтаж мөсөн хотхон байгуулав.