Сургууль, цэцэрлэгүүдэд хяналт шалгалт явуулж байна.

69040232_2896941990320892_6235528198591873024_n.jpg

ОБЕГ-ын даргын баталсан “2019-2020 оны хичээлийн шинэ жил эхэлж байгаатай холбогдуулан боловсролын байгууллагуудад хяналт шалгалт явуулах удирдамж”-ийн дагуу  аймгийн хэмжээний сургууль, цэцэрлэгүүдэд хяналт шалгалт явуулж, Гамшгаас хамгаалах тухай, Галын аюулгүй байдлын тухай, Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль, Зөрчлийн тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай, гамшгаас хамгаалах болон галын аюулгүй байдлын тухай үндсэн дүрэм, боловсролын байгууллагын галын аюулгүйн дүрэм, бусад галын аюулгүй байдлын норм, нормативын баримт бичгийн шаардлагыг хангуулах арга хэмжээ авч, илэрсэн зөрчил дутагдлыг яаралтай арилгуулах талаар Гал түймрийн улсын хяналтын байцаагчийн албан шаардлага хүргүүлэн ажиллаж байна.

scroll to top