Сайн дурын идэвхтнүүдийг чадвахжуулах сургалтанд хамруулав.

100_5740.jpg

2019 оны 09 дүгээр сарын 12, 13-ны өдрүүдэд Каритас-Монгол ТББ-тай хамтарч Өлгий сумын 12 багийн нийт 53 сайн дурын идэвхтнүүдийг Сагсай сумын “Зост лагер” амралтын газарт хүргэж сургалтанд хамрууллаа. Сургалтанд хамрагдсан иргэдээс ахисан шатны сургалтанд хамрагдаж ямар нэгэн онцгой байдлын үед сайн дураараа ажиллахаа мэдэгдээд байна.

scroll to top