Боловсролын байгууллагуудад хяналт шалгалт хийгдэв

71641042_758531927901224_838839647286067200_n.jpg

МУ-ын Шадар сайдын баталсан Боловсролын байгууллагуудад  гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх хяналт, шалгалт зохион байгуулах тухай удирдамжийн дагуу 2019.08.19-26-ны хооронд явуулсан төлөвлөгөөт болон гүйцэтгэлийн хяналт, шалгалтанд тус аймгийн 13 сум 1 тосгонд үйл ажиллагаа явуулж буй боловсролын 70 байгууллагыг хамруулж, илэрсэн зөрчил дутагдлуудыг арилгуулах талаар Гал түймрийн Улсын хяналтын байцаагчийн заавал биелүүлэх албан шаардлага хүргүүлэн ажиллав.

scroll to top