“УУЛСЫН ТЭРГҮҮН” сэтгүүл

8888888.jpeg

Онцгой байдлын газрын улиралд хийсэн ажил, шилдэг алба хаагчдыг олон нийтэд сурталчлах, алба хаагчдын хууль эрх зүйн мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой Уулсын тэргүүн сэтгүүлийг улирал тутам гаргаж байна. Одоогийн байдлаар таван дугаар хэвлэгдсэн ба олон нийтийн зүгээс өндөр үнэлгээ авч байгаа сэтгүүлийг Онцгой байдлын газрын ажилтан Ц.Эрдэнэбулган эрхлэн гаргаж байгаа бөгөөд цаашид захиалгыг нэмэгдүүлэн улс орон даяар сурталчлахаар ажиллаж байна.

scroll to top