Хяналт шалгалт зохион байгуулж байна.

Иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисс, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газартай хамтран 2020 оны 9 дүгээр сарын 11-нд Баян-Өлгий аймаг дахь химийн хорт бодисын хадгалалт, хамгаалалт, ашиглалтын нөхцөл байдлыг шалгаж байна.

scroll to top