2 дахь шатны эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна

20200918_160127-scaled.jpg

Болзошгүй гамшиг, нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдлын үеийн салбар хоорондын мэдээлэл солилцох, хариу арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулах журмын дагуу Монгол Улсын Шадар сайд, Байнгын ажиллагаатай зөвлөлийн даргын 2017 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдрийн 8 дугаар тушаалын 2 дугаар хавсралтад заасны дагуу 2 дахь шатны эрсдэлийн үнэлгээ хийж байна.

scroll to top