ГАМШГААС ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ISO СТАНДАРТ НЭВТЭРҮҮЛЖ БАТЛАМЖ ГАРДАН АВЛАА

TapScanner-07-27-2022-08꞉41.jpg

Онцгой байдлын газар үйл ажиллагаандаа нэгдсэн менежментийн тогтолцоог хөдөлмөрийн эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын менежментийн тогтолцоо ISO 45001:2018, чанарын менежментийн тогтолцоо ISO 9001:2015 стандартын шаардлагын дагуу нэвтэрүүлж батламж гардан авлаа.

scroll to top