ИЖ БҮРЭН СУРГУУЛЬ ТАНХИМЫН СУРГАЛТААР ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА

DB64D58F-4653-44C7-B478-D28BA8BA63C5.jpeg

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран 5 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдах “Стратегийн команд штаб”-ын дадлага, сургуульд оролцох бэлтгэл ажлыг хангах талаар мөн сумын Онцгой комисс, штабын удирдлагын харилцан ажиллагааг сайжруулах, мэргэжлийн ангийн бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах, сум, аж ахуй нэгж байгууллагын гамшгаас хамгаалах төлөвлөгөөний тодотголыг хийж, заавар, зөвлөмж өгөх, объектын болон ой хээрийн түймэр, Зоонозын халдварт өвчин, газар хөдлөлтийн гамшгийн тухай, аймгийн хэмжээнд тохиолдож буй аюулт үзэгдэл, ослын тухай урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ, ослын үеийн удирдлагын системийн тухай ойлголт, штабын дадлага зохион байгуулах нь зэрэг сэдвүүдийн хүрээнд танхимын сургалтаар үргэлжилж байна.

scroll to top