БАГИЙН ЗАСАГ ДАРГА, НИЙГМИЙН АЖИЛТНУУДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

DSC0123.jpg

Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл, Монгол Улсын Шадар сайдын ажлын алба, Онцгой байдлын ерөнхий газартай хамтран  5 дугаар сарын 24-26-ны өдрүүдэд “Стратегийн команд штаб”-ын дадлага, сургууль зохион байгуулагдах юм.

Иргэдэд газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, дадлага сургуулийн зорилго, ач холбогдлын талаар ойлголт өгөх сургалтыг зохион байгууллаа.

scroll to top