ghgh-1.jpeg

МОРЬТ ЭРГҮҮЛЭЭР АЖИЛЛАЖ 365 АЙЛ ӨРХӨД УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ЗӨВЛӨМЖ, 3300 ШИРХЭГ ГАРЫН АВЛАГА ТАРААЛАА

Тус аймгийн хэмжээнд зонхилон тохиолддог үер, усны ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрсдэлийг бууруулах арга хэмжээг бүх шатанд зохион байгуулах, аймгийн Онцгой…

9SHaOgzTBCKRzAvkU985-small.jpg

ЭХ ДЭЛХИЙГЭЭ ХАЙРЛАЯ

– Түлсэн гал асаасан шүдэнз, татсан тамхины гал, цог, нурмыг бүрэн унтраах– түймэрт нэрвэгдэж болзошгүй нутаг дэвсгэрийг түймрээс хамгаалах зурвастай…