20201104_145936-1.jpg

“МАСКАА ЗҮҮЦГЭЭЕ, ГАРАА УГААЯ” 2 ДУГААР АЯНД ОРОН НУТАГ ДАХЬ ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЛИЙН БАЙГУУЛЛАГУУД НЭГДЛЭЭ

Улсын Онцгой комиссын 2020 оны 04 дүгээр албан даалгаврын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын цар тахлаас урьдчилан сэргийлж Маскаа…