ssss.jpg

ТҮРГЭВЧИЛСЭН ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020 оны 11 дүгээр сарын 11-ний өдрийн 187 дугаар тогтоолоор Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй…